Архів категорій ˜Світ у 90-х роках XX - на початку XXI ст.

У зв’язку з виходом тероризму на міжнародну арену особливу загрозу становить поширення зброї масового знищення - ядерної, хімічної, бактеріологічної, передовсім небезпека заволодіння такою зброєю терористичними структурами.
Майже шістдесят років, що минають з часу закінчення Другої світової війни, становили переломну епоху в історичному розвитку людства. Її характерними рисами виявилися стратегічні перемоги демократії над тоталітаризмом, прав людини над жорстокістю й сваволею. Симптоматично, що вихідною точкою цього періоду став розгром фашизму, а її підсумком -крах комуністичної системи. Читати повністю…

Серйозну проблему становить демографічна криза, викликана неконтрольованим зростанням чисельності населення планети: впродовж другої половини XX ст. воно збільшилося з 2,5 до 6,3 млрд, тобто в 2,5 раза. Швидке зростання народонаселення та збільшення споживання викликали загрозу продовольчої кризи. Назріває енергетична та сировинна криза: вичерпуються традиційні джерела енергії та сировини, родовища корисних копалин.
Нарешті, перед світом, який щойно позбувся «холодної війни» та пов’язаної з нею міжнародної напруженості, з’явилися нові глобальні небезпеки. Найбільшою з них стає міжнародний тероризм. Його основним осереддям є крайні, екстремістські угруповання ісламу, зокрема таємна розгалужена організація «Аль-Каїда» Читати повністю…

Посилення інтеграційних проявів має місце і на Американському континенті. Важливим заходом у цьому напрямку стало укладення у 1994 р. між США, Канадою і Мексикою угоди про створення Північноамериканської асоціації вільної торгівлі. Поряд із цим швидко інтернаціоналізується виробництво (у першу чергу на основі подальшого розширення діяльності транснаціональних корпорацій), збільшується обсяг міжнародної торгівлі та іноземних інвестицій.
При цьому глобалізація не зводиться лише до економічних процесів: вона знаходить прояв також в інтенсифікації міжнародної політики, культурного обміну, туризму, спорту тощо. Таким чином, глобалізація дедалі більше визначає обличчя сучасного світу, стає однією з найвиразніших рис суспільного прогресу. Разом з тим саме на рубежі XX і XXI ст. з особливою переконливістю з’ясувалося, що стрімкий економічний і технічний прогрес не позбавлений і зворотного боку: в сучасному світі нагромадився комплекс глобальних проблем, спричинених негативними рисами Читати повністю…

Поряд з Китаєм швидко нарощує свій потенціал Індія. З іншого боку, серйозних втрат економіці завдала фінансова криза в Південно-Східній Азії, яка спалахнула в 1997 р. й охопила Японію, Індонезію, Таїланд, Філіппіни та інші країни. Відлуння цієї кризи болісно позначилося й на державах інших регіонів, зокрема Росії та Латинської Америки.
У більшості країн, що розвиваються, впродовж останніх десятиліть спостерігалися порівняно високі темпи економічного зростання. Однак показник ВВП на душу населення в них у середньому становить лише 15 % від розвинутих країн. Читати повністю…

Економічний простір різних країн і регіонів світу в період, що розглядається, відбувався складно й неоднозначно. В індустріально розвинутих державах господарське піднесення 80-х років у 1991-1993 pp. змінив черговий економічний спад. Проте він виявився неглибоким: абсолютне падіння промислового виробництва склало 1-2 %. Західні країни досить швидко вийшли зі стану Депресії. В наступні роки, аж до нині, тривало економічне піднесення у США: тут темпи зростання валового внутрішнього продукту становили 3,5-4,5 % на рік. У країнах Західної Європи спостерігалися хоча й нижчі, проте так само стабільні показники господарського розвитку: щорічний приріст ВВП складав 2-2,5 %, проте з 2002 р. Читати повністю…

Революції у Центральній і Східній Європі, розпад СРСР завдали нищівного удару комуністичній системі держав, проте не означали цілковитої її ліквідації. На Азіатському континенті комуністичний режим повністю зберігся в Китаї - найбільшій за кількістю жителів (близько 1 млрд 300 млн) країні світу. Керівництво КНР, що прийшло до влади у другій половині 70-х років, започаткувало період глибоких економічних перетворень ринкового характеру. Вони дали феноменальний результат, значно прискоривши господарський розвиток країни. Натомість у політичному житті КНР ніяких суттєвих змін не відбулося, режим нітрохи не змінив свого тоталітарного характеру. Схожі процеси відбуваються у В’єтнамі. Читати повністю…

У складному становищі опинилася більшість держав, які виникли на руїнах Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Наприкінці 1991 року вони створили міждержавне об’єднання з метою економічного, політичного, військового співробітництва - Співдружність незалежних держав (СНД). Однак ця асоціація виявилася малоефективною і від самого початку існує радше формально. Водночас розпад економічних зв’язків, що утворювали єдиний загальносоюзний народногосподарський комплекс, тотальне розкрадання (під виглядом «приватизації») величезного суспільного надбання, створеного сумлінною працею поколінь трудівників, формування на цій основі кланово-олігархічних та мафіозних структур, відплив величезних капіталів за кордон Читати повністю…

З початку 1993 р. припинила своє існування Чехо-Словаччина, поділившись на дві держави - Чеську Республіку та Словацьку Республіку. При цьому тільки у Чехо-Словаччині процес «розлучення» відбувся винятково коректно, на принципах міжнародного права, тоді як розпад СРСР і СФРЮ супроводжувався гострими збройними конфліктами з численними людськими жертвами та руйнуваннями.
Інші посткомуністичні країни уникли збройного протистояння, хоча майже всюди точилася гостра політична боротьба. Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія, а також колишні радянські республіки Естонія, Латвія, Литва ведуть першість у розбудові своєї демократичної державності Читати повністю…

Крах Радянського Союзу та інших комуністичних режимів був подією всесвітньо-історичного значення, поворотним пунктом у світовому розвитку. Наслідком цього стала докорінна зміна у розстановці сил на міжнародній арені. Сполучені Штати Америки залишилися єдиною наддержавою, їхня глобальна роль ще більше зросла. Відійшла в минуле біполярність світу. Конфронтаційні відносини між колишніми блоками поступаються місцем міжнародному співробітництву. Гонку озброєнь змінило поступове скорочення запасів ядерної зброї та інших засобів масового знищення, передусім у Сполучених Штатах Америки (США) та Росії. Читати повністю…