Архів категорій ˜Канада

10
Янв

Українці в Канаді. ІІ Частина

   Автор: admin   в Канада

Навчання дітей і молоді української мови і літератури, культури здійснюється в широкій мережі громадських шкіл, відомих під назвою «Рідна школа», а також у багатьох середніх і вищих школах. У п’яти канадських провінціях українська мова викладається як окремий предмет у середніх школах. Українознавство є предметом вивчення у дванадцяти канадських університетах. Головними центрами українських студій є Оттавський університет, який видає журнал «Студії україністики», університет у Торонто з кафедрою українознавства, Едмонтонський університет з кафедрою українського фольклору, етнографії та культури, Вінніпезький та Саскачеванський університети. Читати повністю…

10
Янв

Українці в Канаді. I Частина

   Автор: admin   в Канада

Українська діаспора в Канаді одна з найчисельніших: становить близько 1 млн чоловік. Вона складалася внаслідок масового переселення українців із західноукраїнських земель у кінці XIX - на початку XX ст. і була доповнена політичною еміграцією після Першої та Другої світових воєн.
У 90-х роках українська діаспора в Канаді збільшилася за рахунок допливу нових емігрантів, а також внаслідок того, що багато жителів вперше визнали своє українське походження після проголошення незалежності України. Читати повністю…

Залишаючись вірною своїм союзницьким зобов’язанням в НАТО, надаючи пріоритетного значення відносинам зі США, Канада з 80-х років почала виконувати роль посередника між США і країнами «третього світу», а також з комуністичними державами. Канада рішуче виступила за припинення громадянської війни в Нікарагуа, засудивши втручання СРСР, Куби і США, взяла участь у врегулюванні конфлікту в Камбоджі.
Угода про вільну торгівлю між США і Канадою 1989 p., залучення у 1994 р. до неї Мексики і створення економічного союзу трьох американських держав (НАФТА), зумовили нові умови розвитку економіки, прискорили інтеграційні процеси в Північній Америці. Читати повністю…

Перетворення Канади з домініону Великої Британії у велику індустріальну державу супроводжувалось активізацією її зовнішньополітичної діяльності. У перші повоєнні роки Канада йшла у фарватері зовнішньої політики США і Великої Британії. Вона була підключена до виконання «плану Маршалла», Організації американських держав (1948), НАТО (1949), у складі військ ООН взяла активну участь у війні в Кореї (1950-1953).
З початку 60-х років проявились перші ознаки переходу Канади до самостійної зовнішньої політики. Читати повністю…

Об’єм ВВП у 2003 р. досяг 945 млрд американських доларів, що у розрахунку на душу населення складає 20 тис. доларів. За цим показником Канада займає одне з провідних місць серед індустріально розвинених країн. Щорічний приріст ВВП за 2000-2003 рр. складав 3,3 % і майже вдвічі перевищував показники інших країн «Великої сімки».
Нова урядова соціально-економічна програма на 2004-2007 рр. передбачає збільшення федеральних асигнувань до 37,4 млрд доларів на охорону здоров’я, підтримання багатодітних сімей, підготовку наукових кадрів та активізацію інноваційних процесів у всіх галузях економіки. Читати повністю…

За зростанням продукції видобувної промисловості сучасна Канада поступається лише США, але перевищує їх за експортом багатьох видів сировини і напівфабрикатів. Вона має високорозвинуте сільське господарство, є другим після СІНА експортером зернових, а за рівнем продуктивності праці у таких галузях, як деревообробна, целюлозно-паперова, азбестова, кольорова металургія, не має собі Рівних. У 1999 р. уряд затвердив трирічну програму економічної 1 соціальної політики на період до 2001 р., яка передбачає здійснення «стратегії рівних можливостей»; її суть зводилася до збільшення федеральних витрат на прискорений розвиток економіки, створення системи соціальної підтримки малозабезпечених сімей. Читати повністю…

Зменшення видатків на соціальні програми, розширення торгівлі із США, а також створення додаткових пільг для заохочення іноземних інвестицій. У 1993 р. відбулися парламентські вибори, перемогу на яких здобула Ліберальна партія на чолі з новим її лідером Жаном Кретьєном. У цей час знову загострилася проблема Квебеку. З одного боку, у провінції посилились сепаратистські настрої, а з іншого - в англомовних регіонах зріс англо-канадський націоналізм. Англо-канадські націоналісти об’єднались у Партію реформ, вплив якої неухильно зростав, особливо після проведеного у Квебеку референдуму (1995), у ході якого 49,9% його жителів проголосували за вихід із федерації. Читати повністю…

У березні 1982 р. англійський парламент схвалив рішення про припинення своїх повноважень щодо домініону Канади. Після цього 17 квітня 1982 р. канадський парламент прийняв Акт про конституцію 1982 р. Він містить повний текст старої конституції (1867) і новий розділ про основні права і свободи. Нова конституція Канади розширювала демократичні права і свободи громадян, чітко визначала взаємовідносини між федеральним урядом і провінціями. Конституція гарантувала вільний розвиток і діяльність громадських та політичних об’єднань національних меншин, однак не визнала франко-канадців окремою нацією. Читати повністю…

Після короткочасного правління консерваторів нові парламентські вибори (лютий 1980 р.) забезпечили перемогу Ліберальній партії, і уряд знову очолив П. Трюдо. Він розпочав свою діяльність в умовах економічної депресії, коли безробіття охопило 11% населення, а щорічна інфляція становила 10-12 %. Повернення лібералів до влади ознаменувалося рядом заходів у внутрішній і зовнішній політиці. Одним з найголовніших завдань уряду П. Трюдо було розв’язання конституційної проблеми, навколо якої на початку 80-х років зосередились основні економічні, політичні і соціальні суперечності. Читати повністю…

З іменем П. Трюдо пов’язана внутрішня і зовнішня політика Канади з 1968 по 1984 р. Уряд П. Трюдо почав проводити щодо Квебеку більш гнучку політику. Відмовившись визнати франкоквебекську націю, він У 1969 р. провів через парламент закон, який проголосив рівноправність в усіх ланках управлінського апарату англійської та французької мов у тих провінціях, де кількість людей, що розмовляли однією з них, досягала 10 %. Проводилося навчання службовців усіх рівнів на спеціальних курсах англійської та Французької мов. Читати повністю…

В Канаді більшість населення є англомовним. З семимільйонного франкомовного населення, яке становило у 60-ті роки 27 % від загальної кількості жителів країни, переважна більшість проживала у провінції Квебек. Індустріалізація Квебеку супроводжувалась розбудовою американських фірм і їхніх філій, зростанням припливу до міст франкомовного населення. Англомовні жителі, які становили лише 10 % населення провінції, обіймали 80 % усіх керівних посад. Рівень безробіття серед франкомовних жителів Квебеку був на 20-30 % вищим за середньоканадський. Читати повністю…

«Канадизація» економіки породила опір з боку корпорацій, пов’язаних з північноамериканським ринком, а заходи, спрямовані на обмеження американського впливу на телебаченні, піддавались критиці обивателів, які звикли до продукції «масової культури». Зазнали невдачі й плани консерваторів з освоєння багатств Півночі.
З 1963 по 1968 p., коли Ліберальна і Прогресивно-консервативна партії не змогли сформувати уряд без підтримки інших партій, Канада переживала період парламентської нестабільності. Читати повністю…

В умовах післявоєнного економічного піднесення Ліберальна партія тричі - в 1945, 1949 та 1953 pp. перемагала на виборах. Однак за умов економічного спаду, що намітився з середини 50-х років, позиції лібералів значно послабились. На виборах 1958 р. переконливу перемогу здобули консерватори (з 1956 р. партія перебрала назву Прогресивно-консервативної) завдяки широкій програмі оздоровлення країни й енергійної діяльності її лідера Джона Діфенбейкера. Читати повністю…

Таких темпів зростання за цей період не було у жодній країні світу. Зміцнення економічних позицій Канади супроводжувалось утвердженням канадського суверенітету і зростанням національної свідомості населення. В 1947 р. парламент прийняв закон про канадське громадянство, Верховний суд Канади набув статусу вищої апеляційної інстанції. 1949 р. після тривалих англо-канадських переговорів британське володіння Ньюфаундленд було приєднане до Канади і перетворилось на десяту провінцію країни. Читати повністю…

Друга світова війна суттєво змінила статус Канади у Британській імперії і на міжнародній арені. Формально залишаючись домініоном Великої Британії, Канада стала врівень з провідними країнами світу. За роки війни національний доход країни зріс у два рази, темпи індустріалізації у повоєнні роки прискорились. У зв’язку з послабленням великих держав Канада незабаром після війни вийшла на третє місце у західному світі за обсягами валового внутрішнього продукту. Читати повністю…