На початку 80-х років виникли чинники, які вкрай негативно вплинули на соціально-економічне становище країн Латинської Америки: впали світові ціни на основні експортні товари регіону і різко підвищилися відсоткові ставки на зовнішні позики в зв’язку з економічною кризою 1980-1982 pp. у США та інших розвинутих країнах. А іноземні запозичення важливі для латиноамериканських держав з огляду на брак власних нагромаджень. У результаті впродовж 80-х років значно сповільнилися темпи економічного розвитку регіону. ВВП щороку збільшувався ледве на 1 %, а в розрахунку на душу населення, враховуючи швидкий демографічний зріст, він протягом десятиліття зменшився на 10 % . Зате річні темпи інфляції досягли астрономічної цифри - 1200 % в середньому по регіону. Стрімко зростала зовнішня заборгованість, збільшилося безробіття. Загалом 80-ті роки в латиноамериканських країнах дістали назву «втраченого десятиліття».
Прагнучи вийти із затяжної економічної кризи, найглибшої з часу великої депресії 1929-1933 pp., багато країн Латинської Америки прискорювали зміни в стратегії господарського розвитку, які намітилися ще в попередні роки. Посилилися процеси роздержавлення і приватизації, обмежувалося державне втручання в господарське життя.

Запис опублікован 7 Март 2009 о 09:47 в категорії: Країни Латинської Америки.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.