Особливу стурбованість західних політиків викликало становище у Греції та Туреччині. Комуністи Греції відмовилися взяти участь у виборах, які відбувалися під міжнародним» наглядом, і на початку 1946 р. розпочали збройну боротьбу за владу. Було відомо, що повстанські загони комуністів отримують допомогу ззовні, зокрема з Болгарії, Югославії та Албанії. Ще на завершальному етапі Другої світової війни Радянський Союз висунув територіальні претензії до Туреччини, а також вимагав розмістити радянські війська у зоні чорноморських проток. Анкара справедливо розцінила вимогу Москви як грубе втручання у внутрішні справи Туреччини.
Президент США Г. Трумен у березні 1947 р. надіслав послання конгресові, в якому охарактеризував становище, що склалось у Східному Середземномор’ї, як загрозу безпеці США. Трумен просив санкції конгресу на виділення допомоги Греції та Туреччині, у тому числі американським військовим персоналом. Уперше в міжнародних післявоєнних відносинах було сформовано принцип: стримання експансії СРСР для захисту безпеки США.
Американський президент у своїй доктрині окреслив основи суспільного життя вільного світу: уряди мають здійснювати владу на засадах згоди з тими, ким правлять, обов’язково треба поважати права людини як основу мирного ладу, дотримуватися вільного надходження інформації, думок, свободи пересування й економічного обміну.
Однією з основних проблем післявоєнного устрою світу була відбудова зруйнованої економіки. США у червні 1947 р. запропонували Європі план допомоги кредитами, постачанням товарів тощо, оприлюднений державним секретарем Дж. Маршаллом. Країни, які потребували допомоги, повинні були подати відомості про стан економіки, валютні резерви, проекти використання наданих фінансів. Допомогу США європейцям Сталін розцінив як спробу втручання у внутрішні справи суверенних держав, їхнього економічного і політичного закабаления. Для комуністичного керівництва відкрита економіка була неприйнятною, тому комуністичний табір під тиском Москви відхилив американські пропозиції. Однак СРСР не запропонував власного альтернативного плану відбудови Європи. Східна Європа відмежувалася від світового ринку, і це позбавило її значних переваг при міжнародному поділі праці. Ставлення європейських держав до «плану Маршалла» фактично визначило поділ Європи, розпочалось активне формування блокової політики.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.