Спільну декларацію 22 держав, що фактично узгоджувала принципи доктрин країн НАТО та Варшавського пакту, і Договір про скорочення звичайних збройних сил від Атлантики до Уралу, що передбачав часткове знищення танкових армад двох блоків, тим самим усуваючи загрозу раптового нападу тієї чи іншої сторони. Перехід від конфронтації до співробітництва держав західного та східного блоків сприяв установленню нормальних міждержавних відносин. Прийняття в СРСР законодавства про свободу еміграції, зняття митних перепон на торгівлю Заходу зі Сходом, поширення зв’язків у галузі науки та культури свідчили, що «холодна війна» відходила у минуле. Останню крапку в її історії поставила видатна подія кінця XX ст. - розвал комуністичної системи. Основними ланками цього процесу стали революції в країнах Центральної та Східної Європи (1989), розпад Радянського Союзу (1991) й створення на його руїнах 15 нових незалежних держав.
Крах радянського блоку й самого СРСР радикально змінив розстановку сил у світі. Перестала існувати біполярна система міжнародних відносин і її місце заступило міжнародне співробітництво. Майже все світове співтовариство визнає тепер основоположні засади ринкової економіки та ліберальної демократії.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.