Культура другої половини XX ст. - це створене і нагромаджене людством матеріальне та духовне багатство, яке служить дальшому розвиткові творчих можливостей світового співтовариства, його економічному і соціальному прогресові. Сучасна світова культура базується на результатах матеріальної і творчої діяльності всіх попередніх поколінь народів нашої планети. Глибокодумний вислів І. Ньютона: «Я - карлик, що стоїть на плечах гіганта!» - правдиво відтворює взаємозв’язок наших сучасників з попередніми творцями культури, залежність сьогодення від тисячолітньої цивілізації. Культура складається з двох основних тісно взаємопов’язаних частин: матеріальної і духовної, хоч нерідко поняття «культура» ототожнюється переважно з духовною сферою діяльності людини.
Після Другої світової війни у розвитку світової культури розпочався новий етап. Його характеризують риси, які значною мірою є наслідком суспільно-політичних змін, що відбувались у світі в післявоєнні роки.
Політичне і військове протистояння, «холодна війна», негативно позначилося на розвитку всіх галузей культури. Гонка озброєнь, мілітаризація, здійснювалась у першу чергу за рахунок скорочення витрат на розвиток культури.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.