Найважливіші соціально-економічні зміни, що відбувались у країнах зарубіжного світу впродовж повоєнних десятиліть, найяскравіше відобразились у галузі освіти. Усвідомлення вирішальної ролі освіти у розвитку суспільства призвело до радикальних реформ в освітній системі. Вони стали важливою складовою частиною соціальної політики багатьох країн світу. До цієї сфери привернуто увагу урядів, парламентів, політичних партій і громадськості. Основна мета реформ - ліквідація неписьменності, встановлення відповідності між освітою і суспільними потребами. Реформи в системі освіти, зокрема в індустріально розвинутих країнах, охоплюють розбудову традиційних освітніх ланок, осучаснення змісту й методів навчання, створення якісно нових видів навчальних закладів.
Швидко зростала кількість дітей і молоді, охоплених загальною освітою. Розширення освітньої мережі є наслідком не тільки сучасних потреб суспільно-економічного розвитку, а й різкого збільшення чисельності населення світу: адже протягом півстоліття воно зросло з 2 до 6 млрд чоловік. Нині системою загальної освіти охоплено понад 1 млрд дітей, яких навчають 50 млн учителів. Найбільший приріст кількості учнів у школах спостерігається в країнах, що розвиваються. їхня частка становить 80 % збільшення контингенту учнів.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.