Розширюються можливості для неформального навчання, поза межами звичних шкіл і вузів.
У 80-х роках в індустріальних країнах було прийнято закони про обов’язкове навчання у школах обчислювальної техніки і основ інформатики. Комп’ютеризація стала одним з основних чинників модернізації навчання. Провідне місце в цій справі займає Японія. Пошук нових ідей і підходів та їх реалізація спонукали до розробки і прийняття національних і міжнародних проектів реформ освіти. Серед них виділяються масштабними змінами і, відповідно, чималими капіталовкладеннями програмні проекти, опрацьовані у США, Японії та Франції.
Посилюється інтеграція освіти. Найбільший її розвиток спостерігається в країнах Західної Європи. З середини 60-х років відбуваються щорічні наради міністрів освіти країн Європейського Союзу, на яких обговорюються проблеми уніфікації освітніх програм для початкових і середніх шкіл. У системі структур ЄС створено Центр досліджень у галузі освіти, який розробляє стратегію нововведень у навчальний процес, займається заснуванням експериментальних міжнародних шкіл, фондів для фінансової підтримки освіти.
На тлі значних успіхів в організації освіти пекучою проблемою сучасності залишається масова неписьменність у країнах, що розвиваються.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.