У другій половині XX ст. людство увійшло у епоху науково-технічної революції (НТР). В усіх наукових галузях, зокрема у фізиці, хімії, біології, геології, астрономії відбулися докорінні зрушення, було зроблено численні наукові відкриття, внаслідок чого виникли нові самостійні науки і напрями наук. Надзвичайна складність наукових експериментів, постійно зростаюча вартість обладнання спонукали вчених до об’єднання своїх зусиль, створення великих лабораторій, цілих наукових комплексів. Відбувається перехід від учених-одинаків до масової участі в науково-дослідній роботі людей, які створюють своєрідні «мозкові центри». Близько 80 % учених, яких дало людство за весь час своєї історії, живуть і працюють сьогодні. Вони щорічно видають сотні тисяч книг і статей, виходить друком близько 30 тис. наукових журналів. Різко скоротився період від наукового винаходу до впровадження його у виробництво. З’єднання науки і виробництва стало визначальною рисою другої половини XX ст. Внаслідок цього наука перетворюється на безпосередню продуктивну силу сучасного суспільства.
Технічний прогрес прискорено відбувався в тих країнах, де в широких масштабах було розгорнуто науково-дослідну роботу і здійснювалося найбільше наукових відкриттів.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.