У післявоєнний період в усіх індустріальних країнах різко зросли видатки на освіту і наукові дослідження. Вони становили від 4 до 10 % валового внутрішнього продукту. У США, наприклад, видатки на науково-дослідну роботу з 1950 по 1980 р. зросли в 4 рази. Тут 90 % зростання продуктивності праці забезпечувалося за рахунок технічного прогресу. Такі ж показники характерні для Японії та ФРН.
Лідерство в галузі наукових розробок у повоєнний період захопили СІЛА. Найбільша кількість лауреатів Нобелівських премій з фізики, хімії, фізіології і медицини є серед американців. З 50-х років обсяг експорту наукової продукції значно збільшили ФРН, Франція, Велика Британія, а з 70-х - Японія, яка помітно потіснила позиції США та інших країн. В окремих галузях, пов’язаних переважно з військовим виробництвом, провідне місце поряд із США належало Радянському Союзові. Серед найзначніших технологічних винаходів другої половини XX ст. вчені вважають генну інженерію, інтернет, лазери, кремнієві мікросхеми.
Розкол світу на два військово-політичні табори спричинив значні витрати на гонку озброєнь. У США, СРСР, Китаї, меншою мірою - у Великій Британії, Франції, ФРН, великі кошти вкладались у галузі, пов’язані з військовим виробництвом.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.