Гуманітарії почали успішно впроваджувати досягнення математичних і технічних наук. Комп’ютеризація, моделювання, застосування кількісних методів прискорюють науково-дослідницькі роботи в усіх гуманітарних науках, допомагають глибоко і всебічно вивчати питання, які раніше були незрозумілими і недосяжними для вчених. У галузі філософії, історії, юриспруденції, психології зроблено спроби з вершин наукових досягнень XX ст. узагальнити підсумки розвитку цих наук. Проте на гуманітарних науках негативно відбилось ідеологічне протистояння демократії та тоталітаризму, оскільки розвиток цих наук перебуває в прямій залежності від таких суспільно-політичних умов, як свобода слова та інших невід’ємних атрибутів демократичного суспільства. Цілком очевидно, що найбільших успіхів гуманітарні науки в післявоєнний період досягли в країнах традиційної демократії. У тоталітарних державах, в яких насаджували єдину ідеологію, а плюралізм думок розцінювали як антидержавну діяльність і всіляко переслідували, гуманітарні науки були приречені на пристосовництво, появу різноманітних антинаукових схем і побудов. Тривале насаджування комуністичної ідеології в СРСР, країнах Центральної та Східної Європи, яке супроводжувалося переслідуванням, а не раз і фізичним знищенням інакодумців, завдало непоправної шкоди розвиткові всіх галузей гуманітарних наук.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.