Тривале насаджування комуністичної ідеології в СРСР, країнах Центральної та Східної Європи, яке супроводжувалося переслідуванням, а не раз і фізичним знищенням інакодумців, завдало непоправної шкоди розвиткові всіх галузей гуманітарних наук. Лише наприкінці 80-х років виникли передумови для їхнього успішного розвитку. Однак і нині в комуністичних країнах та інших тоталітарних державах відсутні належні умови для розвитку гуманітарних наук. У центрі уваги гуманітаріїв усіх країн стоїть питання про ставлення до загальнолюдських цінностей: свободи особистості, рівності людей незалежно від раси, статі, національної та релігійної приналежності, розуміння добра і зла. Гуманітарним наукам, які в основному формують свідомість людей, належить вирішальна роль у будівництві демократичних суспільств.
У цілому, в другій половині XX ст. наука набула прискореного розвитку, її плоди стали доступними для загалу, вони допомагають людям полегшити працю, зробити її більш продуктивною, зменшити страждання від хвороб і взагалі позбутися їх, продовжити вік і зробити життя людини духовно і матеріально багатшим. Спираючись на наукові досягнення, людина зробила ривок в навколоземні простори з метою дальшого пізнання світів, щоб прогнозувати планетарні та космічні загрози і уберегти від них Землю, забезпечити життя людства.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.