Література другої половини XX ст., спираючись на кращі світові традиції класиків попередніх поколінь, утверджувала ідеї гуманізму, сприяла загальнолюдському прогресу. На її розвитку позначались трагічні наслідки Другої світової війни, розкол світу на два табори з ідейним і ядерним протистоянням, глибокі екологічні та соціально-політичні проблеми, породжені науково-технічною революцією. Певні зміни суспільних настроїв людей післявоєнного світу спричинила високорозвинута технологія виробництва та інформації, яка сприяла перетворенню кожного члена суспільства в інтегрального робота.
Література розвивалась у найтіснішому зв’язку з філософією та іншими гуманітарними науками. Друга половина XX ст. - це й час зародження національних літератур багатьох народів, які стали на шлях самостійного розвитку.
У світовій літературі другої половини XX ст. знайшли рельєфний прояв два стовпові шляхи розвитку: традиційний реалізм і модернізм у різних його формах. Як і в попередні періоди, найбільшої художньої майстерності й виразності досягли ті письменники, які реально відображали життя, відгу кувались своїми творами на найболючіші проблеми людства і зрозуміло трактували антагонізми сучасної цивілізації.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.