З 60-х років в літературі зароджується постмодернізм -термін, що означає сучасну стадію розвитку модернізму. В творах постмодерністів доводяться до крайності всі основоположні принципи модернізму, і особливого значення надається пізнавальним можливостям людини, її місцю і ролі в сучасному світі найдосконаліших технологій та екологічних катастроф. Тексти постмодерністських творів - фрагментарні, принципово несистематизовані, різностильні, часто у вигляді відкритих або закритих цитат, численних повторень. Одним із полюсів постмодернізму стала поява поп-літературних творів.
З 70-х років розпочинається розквіт масової літератури, розрахованої на невибагливі смаки. Основна мета таких «творів» - розважати читача, у спрощеній і найдоступнішій формі подати проблеми сьогодення. Основними темами такої літератури є опис страхіть, насильств, злочинності та любовних стосунків. Руйнівний натиск комерціалізації, перетворення літератури в товар є серйозною загрозою для її розвитку. Виправдання культу сили, пропагування жорстокості, цинічного ставлення до загальнолюдських цінностей та інших антисуспільних вчинків свідчать про прояви кризи в літературі, подолання якої одне з важливих завдань розвитку духовності на сучасному етапі.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.