Друга світова війна з її руйнівними наслідками, протиборство двох військово-політичних блоків, урбанізація, що призвела до масового переселення людей в міста і відірвала їх від традиційної культури, широкомасштабне безжалісне винищення природи та інші негативні явища помітно вплинули на розвиток усіх видів мистецтва.
У післявоєнні роки запанував модернізм. Провідна роль у модернізмі утвердилася за безпредметним (абстрактним) мистецтвом, яке відоме під назвою абстракціонізму. Ця течія, що базується на відмові від зображення реальних предметів і явищ, охопила живопис, скульптуру, графіку і поширилась у більшості індустріальних країн світу. Захисник абстракціонізму, французький художник М. Сефор, називав абстрактним таке мистецтво, яке не містить жодного нагадування про дійсність. Суть абстракціонізму, за визначенням теоретика цього напряму російського художника В. Кандинського, - це душевний стан художника, його власний духовний світ, а не реальні предмети. Символами для вираження цього стану можуть бути самі по собі кольори, лінії, форми. Так, жовтий колір символізує безумство, зелений - ідеальну гармонію, фіалковий - хворобливість і т. д.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.