Художнє оформлення типових конструкцій з металу і скла пов’язано передусім з ім’ям американського архітектора Mica ван дер Ройє. Він приходить до ідеї універсальної форми, яка зводиться до відтворення в архітектурних будовах геометричних фігур: паралелепіпеда, піраміди, циліндра, кулі. Інтернаціональний стиль переважає в розбудові великих міст.
Ідею універсальності форми, її незалежності від місцевих умов і призначення, яку покладено в основу інтернаціонального стилю, заперечують окремі теоретики і практики, що захищають збереження національних традицій у будівництві На практиці, однак, національні традиції зберігаються переважно у сільській забудові.
У післявоєнні роки певні тенденції окреслились у розвитку театру. У більшості зарубіжних країн театри не фінансуються державою, не мають постійних службовців і працюють за контрактами, які укладаються переважно на один сезон. Значна залежність театрів від смаків відвідувачів часто змушує їх вдаватися до кон’юнктурної тематики заради фінансових вигод і виживання.
Театр з його сентиментальними драмами, поліцейськими детективами, міщанськими комедіями вже в середині 50-х років не витримував конкуренції з кіно.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.