Не допускаються види спорту, результати яких залежать лише від механічної сили. Якщо в першій Олімпіаді новітнього часу в Афінах (1896) брали участь 311 спортсменів з 13 країн, то на XXVI Олімпіаді в Атланті, США (1996) було представлено близько 11 тис. спортсменів із 197 держав світу. Олімпійський рух, спираючись на гуманістичні ідеали формування гармонійно розвинутої людини засобами спорту під девізом «Швидше. Вище. Сильніше», перетворився в один з найважливіших засобів єднання народів незалежно від расової, національної та політичної приналежності. Білий олімпійський прапор з п’ятьма переплетеними кільцями став символом єднання людей усіх континентів світу. Олімпійським рухом керує Міжнародний Олімпійський комітет (МОК).
Останніми роками олімпійський рух став більш демократичним і масовим. Змагання між спортсменами в індивідуальних і командних видах спорту на літніх і зимових Олімпіадах проводять щочотири роки.
Після закінчення Другої світової війни, яка унеможливила проведення двох Олімпіад (1940, 1944), у 1948 р. в Лондоні було відновлено Олімпійські ігри. У цьому ж році в Англії впроваджено Олімпійські ігри для інвалідів, які відіграють важливу роль у їх фізичному і моральному оздоровленні.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.