На межі другого і третього тисячоліть особливо небезпечними для людства є екологічні проблеми, які ставлять питання, чи бути життю на Землі. Діяльність людей завдавала шкоди природі протягом усіх попередніх поколінь. Внаслідок наукових відкриттів, удосконалення техніки розширювалися можливості людей впливати на природу і видозмінювати її. Індустріалізація і НТР збільшили руйнівну силу людини. Масштабне втручання в природу, споживацьке ставлення до неї порушили здатність самовідновлювати екологічні умови життя на Землі. У другій половині XX ст. різко погіршився стан природного довкілля. Атмосфера навколо Землі, її поверхня і води морів та океанів перетворились у своєрідні звалища для відходів виробництва. Виробнича діяльність людини підвела планету до критичної межі.
Протягом останнього десятиліття різко змінилися біологічні умови життя, постійно підвищується середня температура на поверхні Землі, настало глобальне потепління, назване «парниковим ефектом». Воно викликане забрудненням атмосфери продуктами згоряння, утворенням газів, які утримують нагріте повітря біля поверхні Землі, подібно до того, як утримується повітря в парниках та оранжереях.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.