Вони передбачають спільні заходи щодо боротьби з глобальним потеплінням, захисту рослинного і тваринного світу нашої планети. У грудні 1997 р. в Кіото (Японія) відбулася міжнародна конференція ООН, яка обговорювала проблему кліматичних змін на Землі. В заключному протоколі передбачено загальне скорочення викидів в атмосферу на 5,2 % так званих «парникових газів». У 90-ті роки проведено ряд регіональних екологічних конференцій, які ухвалили багаторічні програми захисту природного довкілля. Серед масштабних заходів важливе значення надається екологічному вихованню підростаючого покоління.
Сьогодні перед людством постало питання про вичерпування запасів корисних копалин на планеті. НТР та індустрігалізація підвищили попит на окремі рідкісні ресурси. При річному зростанні їх видобування на 2,5 % хрому вистачить на 80 років, алюмінію - на 63, нікелю - на 43, срібла - на 17 років. І хоч існують більш оптимістичні підрахунки, проте на межі двох тисячоліть ця проблема набула глобального характеру. Вже сьогодні для багатьох країн гострою є проблема енергозабезпечення. Якщо найближчим часом не будуть знайдені альтернативні нафті і газу джерела енергії і не будуть створені енергозберігаючі технології, то світ до середини XXI століття може вразити енергетична катастрофа.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.