Комуністичний блок за суспільно-політичним характером був більш однорідним порівняно з очолюваним Сполученими Штатами блоком, який часто називали «західним» (хоча до нього належали держави і Заходу, і Сходу). Поряд з традиційно демократичними державами, переважно західноєвропейськими, союзниками США також було чимало країн (в Азії, Латинській Америці) з відверто авторитарними й навіть тоталітарними режимами. їхні правителі шукали захисту в Сполучених Штатів у боротьбі з внутрішніми комуністичними силами і гарантій від можливого поглинення їх радянським блоком.
Так утвердилася біполярна (двополюсна) структура міжнародних відносин - протистояння двох наддержав, двох військово-політичних блоків. Конфлікт між ними набув широкомасштабного виміру, вилився у так звану «холодну війну», яка тривала чотири десятиліття - до кінця 80-х років. Це протистояння червоною ниткою проходить через усю післявоєнну історію світу, наклавши на неї свій незгладний відбиток. Обидві сторони відчували стурбованість і страх за свою безпеку, і це спонукало їх до нарощування своєї військової могутності, результатом чого стала невпинна «гонка озброєнь».

Запис опублікован 9 Январь 2011 о 09:47 в категорії: Світ у ІІ половині XX -на початку XXI ст.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.