Різними шляхами відбувався повоєнний розвиток країн вільного світу, з одного боку, і держав комуністичного табору - з іншого. Вирішальний вплив на економічне життя розвинутих капіталістичних країн справила науково-технічна революція (НТР). Бурхливий розвиток науки і техніки привів до якісних змін продуктивних сил, докорінного оновлення виробничого апарату, суттєвих зрушень у структурі виробництва. Посилилася регулююча роль держави в економіці та соціальних відносинах. На перших порах важливим засобом такого втручання стала націоналізація окремих галузей економіки. Однак з часом виявилося, що націоналізовані державні підприємства, як правило, менш рентабельні, ніж приватні. Тому в наступні десятиліття значну частину державної власності було репривати-зовано, тобто знову повернуто у приватну власність. Перспективними засобами втручання держави у процес відтворення стали її капіталовкладення, регулювання економіки через державний бюджет, програмування економічного розвитку, кредитно-грошова політика.
Посилилась інтернаціоналізація виробництва і капіталу. Це явище характеризується поглибленням міжнародного поділу праці між розвинутими країнами, зростанням товарообміну й експорту капіталу.

Запис опублікован 9 Январь 2011 о 09:50 в категорії: Світ у ІІ половині XX -на початку XXI ст.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.