Виникли регіональні форми економічної інтеграції, яскравим прикладом яких є створення у 1957 р. в Західній Європі інтеграційного угруповання - Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), або «Спільного ринку», до якого спочатку увійшли шість держав (серед них - Франція, Західна Німеччина та Італія).
Об’єднання економічних потенціалів західноєвропейських країн спричинило значне прискорення їх розвитку. Водночас бурхливо зростає економіка Японії. Щодо Сполучнених Штатів Америки, то їх економічний поступ упродовж 50-60-х років попри всі його успіхи позначився порівняно повільнішими темпами. Це дало змогу країнам Західної Європи та Японії суттєво потіснити партнера і недавнього «благодійника» на світовому ринку.
Якісні зрушення в розвитку продуктивних сил прискорили зростання виробництва. З 1948 по 1973 р. промислова продукція індустріально розвинутих країн зросла в 4,5, а їх міжнародний товарооборот - у 5,6 раза. Господарські успіхи послужили основою підвищення добробуту широких верств населення. У 1970 р., порівняно з 1910 р., реальна вартість заробітної плати зросла у США й ФРН більш ніж у 8 разів, в Англії та Франції -у 3-4 рази. Невпинно зростали державні соціальні видатки. В результаті змінилася на краще якість життя трудівників.

Запис опублікован 9 Январь 2011 о 09:52 в категорії: Світ у ІІ половині XX -на початку XXI ст.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.