Водночас у другій половині 70-х років інтенсивно розвивалася мікропроцесорна й електронно-інформаційна техніка. Досягли блискучих успіхів біотехнологія та генна інженерія. Застосування нових технічних і наукових досягнень привело до структурної перебудови промисловості та міжгалузевих зв’язків. Розвиток засобів автоматизації й інформації дав змогу впроваджувати працезберігаючі та часозберігаючі засоби в управлінських, наукових, банківських й інших установах. Предметом масового вжитку став персональний комп’ютер. А в 90-ті роки з’являється унікальний всесвітній засіб інформації та зв’язку - Інтернет. Усе це засвідчило початок другого етапу Науково Технічної Революції (НТР), який часто називають інформаційною революцією. Вона дала можливість небачено підвищити ефективність усієї виробничої діяльності. В результаті на зміну індустріальному суспільству прийшло постіндустріальне суспільство, головною рушійною силою якого стає вже не просто матеріальне виробництво, а наука, виробництво, розподіл, використання інформації.
Інформаційна революція, піднісши на новий щабель вільноринкову економіку, не позбавила її, однак, циклічного характеру розвитку, пов’язаного зі стрімкими піднесеннями й спадами.

Запис опублікован 9 Январь 2011 о 10:17 в категорії: Світ у ІІ половині XX -на початку XXI ст.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.