Після певного піднесення 1976-1979 рр. у наступні, 1980-1982 рр., капіталістичні країни знову зазнали серйозного спаду. Падіння промислового виробництва становило понад 8 %. З 1983 року відбувається чергове піднесення, яке незабаром набуло характеру справжнього буму, що тривав аж до 1990 року. Загалом упродовж 70-80-х років обсяг промислового виробництва у розвинутих країнах збільшився приблизно в 2,7 раза, у країнах, що розвиваються, - у 2 рази. Одночасно звертає на себе увагу та обставина, що загальні темпи зростання виробництва товарів і послуг, досягнувши найвищого рівня в середині 60-х років, у наступні десятиліття почали помітно сповільнюватися.
У сімедисятих - вісмідесятих роках небувалими темпами відбувається концентрація виробництва і капіталу на національному і міждержавному рівнях. Зросли і стали однією з головних основ господарської діяльності транснаціональні корпорації (ТНК). Результати економічної діяльності найбільших з них можна порівняти з валовим національним продуктом цілої держави.
Вищого щабля сягнули інтеграційні економічні процеси, передусім у країнах Західної Європи.

Запис опублікован 9 Январь 2011 о 10:21 в категорії: Світ у ІІ половині XX -на початку XXI ст.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.