До початкової «шістки» «Спільного ринку» долучилася низка інших держав, серед них Велика Британія й Іспанія. Поряд з розбудовою Європейського співтовариства розпочався наступ Японії на непорушні, здавалося б, позиції Сполучених Штатів Америки. Одночасно зростали нові індустріальні країни, їх ядро - шість держав і територій: Бразилія, Мексика, Південна Корея, Гонконг, Тайвань, Сінгапур. Характерною рисою сучасного постіндустріального суспільства є активне надбання широкими верствами населення власності. Значно зріс середній клас: менеджери, науковці, інженерно-технічні кадри, висококваліфіковані робітники, працівники сфери послуг, значна частина фермерів. У розвинутих країнах середній клас став домінуючою частиною економічно активного населення. Робітництво вже не становить тут більшості працездатної людності.
Впродовж останніх десятиліть відбулися суттєві зміни у структурі й становищі найманої робочої сили. Темпи зростання кількості робітників і службовців у галузях нематеріального виробництва значно переважили темпи розширення зайнятості у промисловості й будівництві. У Сполчених Штатах Америки в сфері послуг зосереджено понад 70 відситків усіх зайнятих.

Запис опублікован 9 Январь 2011 о 10:23 в категорії: Світ у ІІ половині XX -на початку XXI ст.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.