Економічний простір різних країн і регіонів світу в період, що розглядається, відбувався складно й неоднозначно. В індустріально розвинутих державах господарське піднесення 80-х років у 1991-1993 pp. змінив черговий економічний спад. Проте він виявився неглибоким: абсолютне падіння промислового виробництва склало 1-2 %. Західні країни досить швидко вийшли зі стану Депресії. В наступні роки, аж до нині, тривало економічне піднесення у США: тут темпи зростання валового внутрішнього продукту становили 3,5-4,5 % на рік. У країнах Західної Європи спостерігалися хоча й нижчі, проте так само стабільні показники господарського розвитку: щорічний приріст ВВП складав 2-2,5 %, проте з 2002 р. економічне становище тут почало ускладнюватися. Загалом упродовж останнього десятиліття минулого і початку нинішнього століття в індустріально розвинутих країнах світу давалося взнаки скорочення темпів економічного зростання, яке проявилося ще в 70-80-ті роки. Це явище пов’язане з нерівномірністю та циклічністю розвитку світового господарства.
Суттєво змінили свої позиції нові індустріальні країни й території: Сінгапур, Тайвань, Гонконг, Південна Корея. Небаченими темпами продовжував розвиватися Китай: впродовж останніх десятиліть середньорічний приріст ВВП країни становив не менше 10 відсотків.

Запис опублікован 9 Январь 2011 о 10:53 в категорії: Світ у 90-х роках XX - на початку XXI ст.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.