У зв’язку з виходом тероризму на міжнародну арену особливу загрозу становить поширення зброї масового знищення - ядерної, хімічної, бактеріологічної, передовсім небезпека заволодіння такою зброєю терористичними структурами.
Майже шістдесят років, що минають з часу закінчення Другої світової війни, становили переломну епоху в історичному розвитку людства. Її характерними рисами виявилися стратегічні перемоги демократії над тоталітаризмом, прав людини над жорстокістю й сваволею. Симптоматично, що вихідною точкою цього періоду став розгром фашизму, а її підсумком -крах комуністичної системи. Таким чином, було покінчено з Двома найнебезпечнішими суспільно-політичними хворобами XX ст., що загрожували поневоленням усього людства. Друга половина XX ст. характеризується прискореним розвитком продуктивних сил, який уможливила науково-технічна революція. Передові країни світу досягли стадії постіндуст-ріального суспільства. Водночас більшість людства продовжує жити в умовах соціально-економічної відсталості, політичного безправ’я. Поряд з цією проблемою на передній план висуваються питання перенаселеності земної кулі, захисту навколишнього середовища, протистояння міжнародному тероризму тощо. Однак не викликає сумніву те, що подальший прогрес людства, єдність дій світової співдружності дадуть змогу поступово розв’язати ці надзвичайно складні завдання.

Запис опублікован 9 Январь 2011 о 11:07 в категорії: Світ у 90-х роках XX - на початку XXI ст.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.