Після закінчення війни американська економіка отримала нові імпульси зростання: збільшився попит на товари масового споживання всередині країни, а за кордоном - на американські продовольчі товари. З середини 50-х років настала доба науково-технічної революції (НТР). Саме Сполучені Штати стали першою в світі країною, де НТР розпочалася й набрала обертів. Набагато зросли капіталовкладення в економіку. Характерними рисами НТР стали автоматизація виробництва, впровадження електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів). НТР оновила весь виробничий апарат, піднесла його на новий щабель.
Рівень безробіття та інфляції в 50-ті роки був порівняно невисоким. Постійно зростали доходи населення. Наприклад, середня зарплата у Сполучених Штатах Америки перевищувала заробітки англійських чи західнонімецьких робітників утричі. Невпинно зростали середні верстви, розширювався прошарок американців - посідачів акцій. Коли раніше жменці заможних громадян протистояли маси людей найманої праці, які ледве зводили кінці з кінцями, то тепер ця соціальна полярність суттєво зменшилася.
Проте розвиток американської економіки не був лише поступальним: у 1948-1949, 1953-1954, 1957-1958 і 1960-1961 рр. сталися економічні спади. І хоча вони були нетривалими й неглибокими, темпи розвитку американської промисловості у 50-ті роки були нижчими, ніж в інших розвинутих країнах (за винятком Великої Британії). Не останню роль у відставанні США за цим показником відігравав високий рівень заробітної плати робітників і службовців, що збільшувало собівартість американських товарів, а отже, знижувало рентабельність виробництва. Як наслідок, частка США у світовому промисловому виробництві (без країн комуністичного блоку) зменшилася з 62 % у 1946 р. до 45 % у 1960 р.

Запис опублікован 9 Январь 2011 о 11:40 в категорії: США у 1945-1960 рр.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.