У в’єтнамській війні США втратили 56 тис. чоловік убитими. їхні загальні видатки на війну перевищили 110 млрд доларів, що вдвічі перевищувало затрати на війну у Кореї. Результати війни завдали Америці величезної морально-політичної шкоди. Вони означали суттєве порушення територіального балансу між двома світовими блоками, що склався у післявоєнні роки, на користь комуністичного табору. Весь Індокитай незабаром опинився під комуністичною владою. І все ж сам факт припинення в’єтнамської війни став важливим зовнішньополітичним кроком адміністрації Р. Ніксона. До того ж невдача США У В’єтнамі зовсім не означала повної втрати їхніх позицій у південно-Східній Азії.
Другою визначною дипломатичною ініціативою Р. Ніксона було врегулювання відносин з комуністичним Китаєм, які досі мали виразно конфронтаційний характер. На початку 1972 р. р. Ніксон здійснив офіційний візит до Пекіна, де провів переговори з китайськими керівниками, домовившись про подальшу нормалізацію відносин між обома країнами. Пізніше, 1979 p., було укладено угоду про взаємне визнання і встановлення дипломатичних відносин.
Налагоджуючи відносини з «червоним» Китаєм, американська дипломатія водночас прагнула до поліпшення стосунків з СРСР.

Запис опублікован 9 Январь 2011 о 22:56 в категорії: США у 70-х роках.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.