Тим часом економічну кризу, яка в 1982 р. досягла своєї найнижчої позначки, змінило швидке відновлення виробництва. На 1983-1989 pp. припало найтриваліше за весь повоєнний період господарське піднесення. На другому етапі НТР небаченими темпами впроваджувались у виробництво найновіша техніка і технологія, зокрема в обробці інформації, засобів зв’язку, контрольно-вимірювальних приладів. Використання комп’ютерів зросло майже у 20 разів. В економіці наростали глибокі стРуктурні зміни. Протягом попередніх десятиліть питома вага матеріального виробництва неухильно скорочувалася за рахунок зростання невиробничої сфери (торгівлі, фінансів, освіти, охорони здоров’я). Уже в середині 50-х років кількість зайняти у виробничій і невиробничій галузях зрівнялась, а наприкін 80-х років частка зайнятих у сфері послуг наближалася до 70 % Це було яскравим свідченням того, що економічний розвито США досяг якісно нового, постіндустріального щабля.
Разом з тим у 80-ті роки рельєфно виявилися й хронічн слабкості американського господарства, які виявили себе уже в попередні десятиліття і які не вдалося подолати. Значно зріс імпорт продукції до США, наприклад, автомобілів, верстатів та устаткування, побутової електротехніки, товарів широкого вжитку. Це свідчило про загострення конкуренції на внутрішньому американському ринку, куди швидко просувалися вироби з Японії, Західної Європи, «нових індустріальних країн».

Запис опублікован 9 Январь 2011 о 23:20 в категорії: США у 80-90-х роках XX ст. та на початку XXI ст.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.