Українська еміграція до США із Закарпаття, Галичини та Буковини розпочалася ще в останній чверті XIX ст., набравши масового характеру в період з 90-х років і до початку Першої світової війни. Вона тривала і в міжвоєнний період, хоч і в значно менших масштабах. Після Другої світової війни до США переїхало близько 100 тис. біженців з України. Тепер кількість українців та осіб українського походження за мінімальними підрахунками становить близько 1,2 млн чоловік. Переважна більшість з них народилася вже у США, і тільки близько 20 % становлять безпосередньо іммігранти. Лише третина осіб українського походження володіє українською мовою, ще менше користується нею в побуті.
Українці мешкають досить компактно, причому близько половини їх загальної кількості припадає на північно-східні промислові штати Пенсільванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк. Розподіл українців за соціальними та професійними характеристиками в основному відповідає загальноамериканським пропорціям.
Українську громаду у США відзначає високий ступінь організованості та інтенсивності у релігійній, культурно-освітній, політичній та економічній сферах. Існує декілька організаційних відгалужень католицької (переважно східного обряду) та православних церков, є також невелика кількість протестантських громад. Церковні об’єднання, передусім греко-католицькі, утримують українські школи, проте їх відвідує лише чверть дітей шкільного віку.
У США нині видається приблизно сто українських періодичних видань різноманітного спрямування. Найпоширенішими з них є газети «Свобода», «Америка», «Українські вісті» та ін. Українською мовою видаються різноманітні книжки різного змісту, зокрема художні, наукові, довідкові.
Майже у 30 університетах та коледжах викладають українознавчі дисципліни. При Гарвардському університеті з 1969 р. існує Український науковий інститут. У США працюють відділення Української вільної академії наук та Наукового товариства ім. Шевченка, Український соціологічний інститут, Українська академія мистецтв, низка інших наукових та культурно-освітніх осередків. Існує чимало українських політичних організацій різної орієнтації, громадські, професійні, жіночі та інші об’єднання.

Запис опублікован 10 Январь 2011 о 00:00 в категорії: США у 80-90-х роках XX ст. та на початку XXI ст.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.