Друга світова війна суттєво змінила статус Канади у Британській імперії і на міжнародній арені. Формально залишаючись домініоном Великої Британії, Канада стала врівень з провідними країнами світу. За роки війни національний доход країни зріс у два рази, темпи індустріалізації у повоєнні роки прискорились. У зв’язку з послабленням великих держав Канада незабаром після війни вийшла на третє місце у західному світі за обсягами валового внутрішнього продукту.
Під час війни значно послабилась залежність Канади від Великої Британії і посилилась її виробнича інтеграція із США. Ця тенденція у повоєнні роки не лише не зникла, а ще більше посилилась. Географічна близькість двох країн, невичерпні сировинні запаси Канади і різноманітні потреби на них з боку США, величезні фінансові можливості американських корпорацій і до того ж досконаліша технологія відіграли вирішальну роль у канадсько-американській економічній інтеграції. У 1948 р. американський капітал контролював 39 % усієї канадської обробної промисловості.
На прискорення економічного розвитку Канади значною мірою вплинуло також відкриття великих запасів нафти у провінціях Альберта та Саскачеван, родовищ газу і кольорових металів на півночі країни. За перше повоєнне десятиліття видобуток нафти збільшився у 20 разів, залізної руди - у 10, природного газу - в 4, виробництво кольорових металів - у 3 рази.

Запис опублікован 10 Январь 2011 о 17:13 в категорії: Канада.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.