З іменем П. Трюдо пов’язана внутрішня і зовнішня політика Канади з 1968 по 1984 р. Уряд П. Трюдо почав проводити щодо Квебеку більш гнучку політику. Відмовившись визнати франкоквебекську націю, він У 1969 р. провів через парламент закон, який проголосив рівноправність в усіх ланках управлінського апарату англійської та французької мов у тих провінціях, де кількість людей, що розмовляли однією з них, досягала 10 %. Проводилося навчання службовців усіх рівнів на спеціальних курсах англійської та Французької мов. Такі заходи не задовольняли активістів з сепаратистської організації Фронт визволення Квебеку, і вони з Жовтня 1970 р. вдались до терору. Уряд на один рік запровадив У Квебеку військовий стан, провів арешти екстремістів. Пробле ма збереження національної єдності посідала центральне місце у діяльності урядів П. Трюдо і в наступний період.
В 70-х роках економічне становище Канади відзначалось нестабільністю. Економічна криза 1974-1975 pp. в Канаді спричинилася до скорочення виробництва в усіх галузях і до різкого збільшення безробіття. Уряд з 1975 р. запровадив жорсткий контроль за доходами і цінами. Антиінфляційне управління у примусовому порядку переглядало укладені договори і обмежувало зростання зарплати. Вперше в історії Канади 14 жовтня 1976 р. відбувся загальнонаціональний виступ робітників. Загострились суперечності в уряді, який залишили однодумці П. Трюдо. На виборах у травні 1979 р. ліберали зазнали поразки.

Запис опублікован 10 Январь 2011 о 18:15 в категорії: Канада.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.