Об’єм ВВП у 2003 р. досяг 945 млрд американських доларів, що у розрахунку на душу населення складає 20 тис. доларів. За цим показником Канада займає одне з провідних місць серед індустріально розвинених країн. Щорічний приріст ВВП за 2000-2003 рр. складав 3,3 % і майже вдвічі перевищував показники інших країн «Великої сімки».
Нова урядова соціально-економічна програма на 2004-2007 рр. передбачає збільшення федеральних асигнувань до 37,4 млрд доларів на охорону здоров’я, підтримання багатодітних сімей, підготовку наукових кадрів та активізацію інноваційних процесів у всіх галузях економіки. Значні суми на соціальні програми виділяються провінційними урядами, які з 90-х років наділені більшою свободою повноважень.
У цілому, урядова соціально-економічна програма 2004-2007 рр. забезпечує достатньо високий рівень соціальних гарантій для усього населення. Високі темпи економічного розвитку Канади у сучасних умовах забезпечують такі фактори, як багаті природні ресурси, безпосереднє сусідство зі США і постійне поглиблення виробничих і торговельних зв’язків у рамках союзу НАФТА, особлива роль імпорту капіталу та імміграція, яка збільшує майже на 60 % чисельність населення. У 2000-2003 рр. щорічно до Канади прибувало по 200 тис. емігрантів.

Запис опублікован 10 Январь 2011 о 18:48 в категорії: Канада.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.