Заснування ЄОВС його учасники розглядали як перший крок у процесі подальшої інтеграції Європи. Спільна організація виробництва, взаємна технічна допомога, обмін науково-технічною документацією сприяли швидкому зростанню виробництва країн ЄОВС. До середини 50-х років на ці країни припадало 25 % обсягу виробництва продукції всього капіталістичного світу.
Процес економічного співробітництва дедалі поглиблював¬ся. В березні 1957 р. у Римі представники шести країн ЄОВС підписали договір про створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС, його неофіційно називали також Спіль¬ним ринком). Згідно з договором основним завданням ЄЕС було формування спільного ринку шляхом поступового скасування митних кордонів, проведення єдиної фінансової та економічної політики. На основі поступового економічного зближення планувалося перейти до політичної співпраці. Основні органи управління ЄЕС - Рада та Європарламент. їх формували держави-учасниці, й вони мали право контролю над керівними структурами окремих країн. Ці два вищі органи, ухвалюючи спільні рішення і виступаючи на міжнародній арені як самостійні організації у відносинах з іншими країнами, були основними інструментами політичного зближення. Рішенням Ради ЄЕС у грудні 1957 р. створено Європейське агентство атомної енергетики (Євроатом), основне завдання якого -сприяння співробітництву, розвитку і мирному використанню атомної енергії.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.