Сім європейських країн, які не увійшли до ЄЕС, - Велика Британія, Австрія, Данія, Норвегія, Португалія, Швейцарія і Швеція - у січні 1960 р. утворили Європейську асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ). Основним завданням ЄАВТ було зниження і поступова ліквідація митних зборів, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення розвитку вільної торгівлі.
Інтеграційні процеси у країнах ЄЕС порівняно з ЄАВТ до кінця 60-х років набули більш всеохоплюючого характеру. З 1968 р. ліквідовано митні збори у торгівлі між країнами Співтовариства, дозволено вільне переміщення робочої сили. Такі заходи сприяли різкому збільшенню товарообороту, що з 1956 по 1972 р. зріс у 8 разів. Промислове виробництво у країнах Спільного ринку розвивалося швидше, ніж в інших державах Західної Європи. Із вступом 1973 р. до ЄЕС Великої Британії, Данії та Ірландії значно послабилися позиції ЄАВТ, і з того часу інші країни цієї асоціації почали переорієнтовуватися на вступ до Спільного ринку. Водночас з розширенням економічного співробітництва здійснювалася розбудова політичних структур. У 60-х роках Рада та Європарламент почали утворювати постійні виконавчі органи, зокрема Секретаріат і галузеві комісії, що наділялися правами наддержавних органів управління. Члени Секре таріату і комісій діяли від імені вищого органу ЄЕС і не по винні були отримувати інструкцій від своїх урядів. Розширювалися також права Європарламенту, який з рекомендаційног і контрольного органу поступово перетворювався на законо давчий.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.