Розширенню і поглибленню інтеграції західноєвропейських країн сприяла ліквідація у 1974-1975 рр. авторитарних режимів у Португалії, Греції та Іспанії. Демократизація цих країн супроводжувалася розширенням їх політичного й економічного співробітництва з державами Спільного ринку. Вже з кінця 70-х років проводилися переговори про їх вступ до ЄЕС. У 1981 р. сюди прийнято Грецію, а 1986 р. - Іспанію й Португалію. Спільний ринок тепер налічував 12 країн, вони удосконалювали форми економічного і політичного співробітництва. Важливе значення в поглибленні інтеграції мало рішення Ради та Європарламенту 1985 р. про поступове зрощування економічної і валютної систем країн ЄЕС. Передбачалося до 1993 р. остаточно ліквідувати внутрішні кордони між країнами Спільного ринку, створити єдиний простір, в межах якого забезпечуватиметься вільне переміщення людей, товарів, капіталів і послуг.
У процесі створення єдиного європейського економічного простору в усіх країнах Спільного ринку відбувалася масштабна перебудова технології виробництва. Витрати на піднесення рівня виробництва до загальноєвропейських стандартів у менш розвинутих країнах ЄЕС (Греція, Португалія, Ірландія) взяли на себе всі учасники Співтовариства. Водночас впроваджувалася єдина система оподаткування і соціального захисту населення, вносилися зміни у трудове законодавство країн Спільного ринку. Соціальний захист у країнах Співтовариства йшов двома напрямами: забезпеченням фахової підготовки і вирівнюванням умов праці.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.