До консолідації Спільного ринку та інших європейських країн спричинила Нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) у Гельсінкі. Тут у серпні 1975 р. глави 33 європейських країн, США і Канади підписали Заключний акт, який і визначив основні принципи відносин між державами на сучасному етапі: поважання суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів, відмова від застосування і загрози сили, невтручання у внутрішні справи.
Розрядка міжнародної напруженості, крах тоталітарних режимів у СРСР і країнах Центральної та Східної Європи наприкінці 80-х - на початку 90-х років привела до зміцнення ідеї будівництва нової Європи. У листопаді 1990 р. на зустрічі глав держав - учасниць НБСЄ було прийнято Паризьку хартію для нової Європи. Визнаючи Гельсінкські принципи відносин між європейськими країнами, учасники зустрічі наголосили на доцільності розбудови багатостороннього співробітництва шляхом створення постійних загальноєвропейських структур секретаріату НБСЄ, центру запобігання конфліктам, бюро вільних виборів. Паризька хартія 1990 р. завершила епоху конфронтації у світі.
У лютому 1992 р. в Маастрихті (Нідерланди) держави Спіль-ного ринку підписали Договір про реорганізацію Співтовариства в Європейський Союз (ЄЄ). Договором передбачається до початку XXI ст. створити економічне і політичне об’єднання європейських країн зі спільними органами управління, єдиною фінансовою системою і грошовою одиницею.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.