Розширюється коло питань, рішення з яких приймаються простою більшістю голосів Ради ЄЄ. Важливе значення мають положення договору про створення валютного союзу та організацію Європейської системи центральних банків, що контролюватимуть кредити і грошовий обіг у країнах ЄС. Громадянам країн ЄС гарантується право на свободу пересування і проживання на території будь-якої держави - члена Союзу.
Реалізація Маастрихтського договору передбачає три етапи. На першому етапі, який тривав до кінця 1993 p., створювалася Європейська система центральних банків, вживалися заходи щодо стабілізації цін. Другий етап розпочався з січня 1994 p., коли було засновано тимчасовий валютний орган - Європейський економічний інститут - у складі керуючих центральними банками країн ЄС. Він узяв під контроль технічну підготовку випуску єдиної грошової одиниці - евро. На цьому етапі через надання фінансової допомоги і проведення спільної політики передбачалося вирівнювання технічної оснащеності та стабілізація економіки країн ЄС.
З січня 1999 р. розпочався третій етап. Запроваджено нову грошову одиницю - евро. Обов’язковою умовою членства ЄС є досягнення рекомендованих європейських стандартів у виробництві, зниження рівня інфляції до 1,5 % на рік, а дефіциту бюджету - до 3 % валового внутрішнього продукту. Розширення ЄС - важлива складова частина розбудови нової Європи. Згідно з договором між ЄС і країнами ЄАВТ, що набрав чинності з 1993 p., передбачалося створення єдиного економічного простору. Норми і правила ринку ЄС поширювалися на країни
Європейської асоціації вільної торгівлі. З січня 1995 р. членами ЄС стали Австрія, Фінляндія і
Швеції.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.