У зв’язку з цим необхідно було, насамперед, забезпечити високу якість і постійне зростання конкурентоспроможності англійських експортних товарів, а цього можна було досягти значними капіталовкладеннями в економіку.
Разом з тим фінансове становище країни залишалося складним. Відчувалася постійна нестача коштів. З початку 50-х років економічний розвиток країни сповільнився. Коло замкнулося: з одного боку, нестача коштів не давала змоги робити капіталовкладення в економіку, технічне переоснащення, щоб забезпечити високі темпи зростання виробництва. З другого -низькі темпи економічного розвитку гальмували поліпшення фінансового становища країни. Перешкоджали цьому також циклічні спади виробництва, зокрема економічна криза 1974-1975 рр., інфляція, що посилилася у першій половині 70-х років.
Щоб стабілізувати економіку, покращити фінансове становище країни, британський уряд вдався до таких засобів, як скорочення бюджетних витрат, суворий контроль над зростанням цін, доходів підприємців, заробітної плати робітників і службовців. Це були традиційні, випробувані заходи, але вони не завжди давали бажаний результат. Наслідком низьких темпів економічного розвитку стало зниження частки Великої Британії у світовому виробництві. Наприкінці 70-х років вона
своїм господарським потенціалом посідала лише п’яте місце серед розвинутих країн.

Запис опублікован 11 Январь 2011 о 01:16 в категорії: Велика Британія.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.