50-70-ті роки характеризуються значним економічним піднесенням - «італійським економічним дивом». За ці роки частка Італії у загальних економічних показниках індустріально розвинутих країн зросла майже в 1,5 раза. За темпами економічного розвитку Італія випереджала інші індустріальні країни, поступаючись тільки Японії. Щорічний приріст промислового виробництва становив у середньому 8-10 % , а в окремі роки - сягав 12 %. Бурхливому піднесенню економіки сприяли внутрішні й зовнішні фактори, зокрема приплив іноземних капіталовкладень, запровадження досягнень науково-технічної революції, насамперед оновлення технології виробництва, перебудова структури економіки, її переорієнтація на прибуткові галузі виробництва. Бурхливо розвивалися, зокрема, автомобільна промисловість, машинобудування, електроніка, нафтохімія. Піднесенню сприяли державні субсидії, що надавалися прибутковим галузям господарства, а також їх пільгове оподаткування. Обсяг виробництва збільшувався і внаслідок швидкого піднесення продуктивності праці, впровадження автоматизації у промисловості та інтенсифікації праці. У зв’язку з масовим безробіттям оплата праці в Італії була значно нижчою, ніж в інших країнах Західної Європи. Це давало змогу продавати італійські товари на зовнішніх ринках за нижчими цінами, а виручені кошти вкладати у розширення виробництва.
Вступ Італії у 1951 р. до Європейського об’єднання вугілля і сталі, а в 1957 р. - до Європейського економічного співтовариства забезпечив їй стабільний ринок, довіз дешевої сировини.
Характерною ознакою економічного розвитку Італії було Посилення концентрації виробництва. Автомобілебудівна корпорація «Фіат» зосередила у своїх руках близько 80 % випуску автомобілів. Монопольне становище в електроніці належало об’єднанню «Оліветті», у хімічному виробництві - «Монте-катіні», в електроенергетиці - «Едісон». Вихід італійських компаній на міжнародний ринок, масовий туризм (близько ЗО млн туристів щорічно) забезпечили приплив валюти, що вкладалась у розвиток економіки.

Запис опублікован 12 Январь 2011 о 16:49 в категорії: Італія.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.