На початку XXI ст. у Франції прискорилася модернізація підприємств, збільшилися темпи зростання експорту, що у значній мірі пов’язано із запровадженням евро. З 1996 р. Франція випереджала своїх сусідів на 0,5 % у зростанні ВВП. Проте у 2003 р. економічне зростання було нижчим за середньоєвропейський рівень і не перевищувало 0,2 % проти 0,4 % для країн ЄС. У 2003 р. на долю Франції припадало 5 % світового обсягу експорту, більша частина якого скеровувалась України ЄС.
У останні два роки зменшилися іноземні інвестиції в економіку країни і доходи від туризму, у зв’язку із скороченням Кількості туристів із США. Іноземних інвесторів відлякує той факт, що у Франції найкоротший, 35-годинний, робочий тиждень, у країні порівняно високий рівень безробіття, особливо серед молоді (у 2003 р. - 2 млн безробітних).
Впродовж 90-х років XX ст. і на початку XXI ст. французькі ліві і праві уряди, підтримуючи курс на розбудову і зміцнення ЄС, одночасно проявляли відмінні від своїх союзників підходи У вирішенні міжнародних проблем. Франція дистанціювалася від США і країн НАТО у вирішенні міжнародних конфліктів останнього десятиліття. Ще помітніше така позиція проявилася з приходом до влади Ж. Ширака, який не підтримав збройних акцій США та їх союзників проти Югославії у 1999 р. й Іраку у 2003 р. Засуджуючи збройне втручання США та інших країн НАТО у Югославію та Ірак, французький уряд пропонує розв’язувати міжнародні проблеми шляхом обговорення їх в ЄС та ООН.

Запис опублікован 17 Январь 2011 о 18:50 в категорії: Франція.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.