(Витяг з виступу під час «круглого столу» в редакції журналу «Общественные науки и современность» члена редколегії цього журналу Г. Водолазова. 1994 р.)

… Те, що існує сьогодні в Росії, - це правління небагатьох (олігархія, як сказав би античний класик). І це вже мало хто заперечує. Елітарний характер теперішніх політичних партій, механізм виборів, створений спеціально для руху вгору еліти, вузькогрупові інтереси, що домінують у діяльності парламенту і державно-чиновницьких структур, стали на сьогодні настільки очевидними, що навіть російський президент був змушений відзначити безсумнівний факт, що все більше поглиблюється відчуження влади від народу. У цьому й полягає основна відмінність режиму, що склався в Росії, від справжньої демократії.
Тепер співставимо його з режимом сталінсько-брежнєвських часів. Спільне в них те, що той і інший - форма правління небагатьох, меншості, еліти. Подібні у них і механізми формування цієї елітарної пануючої меншості. Еліта, керівні групи формуються не на арені відкритої демократичної конкуренції талантів під наглядом і впливом усіх верств громадянського суспільства. Думка, позиція не відіграють ніякої суттєвої ролі. Всі основні імпульси йдуть по вертикалі згори вниз. Люди призначаються на керівні посади волею вузьких, закритих верховних груп, деколи освячуючи подібні призначення голосуванням якогось низового органу…
Такий метод утворення керівних структур… називається номенк¬латурним, а еліта, що таким чином формується, - номенклатурою.

Запис опублікован 23 Январь 2011 о 23:26 в категорії: Росія у 1991-2004 рр.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.