24
Янв

Реформи Я. Кадара

   Автор: admin   в Угорщина.

Політичний терор, зрештою, не був тривалим. Я. Кадар виявився діячем з широким світоглядом і нестандартним мисленням. Не виходячи за рамки офіційної комуністичної доктрини і залишаючись лояльним Радянському Союзові, він, разом з тим, проводив помірковано-ліберальний курс, суттєво відмінний від консервативної політики, що панувала в решті країн радянського блоку. Було оголошено загальну політичну амністію. Практично без силових методів на початку 60-х років завершилося кооперування сільського господарства. На відміну від радянських колгоспів угорські кооперативи були цілком самостійними і рентабельними підприємствами.
У 1968 р. було започатковано економічну реформу, яка хоч і не змінила характеру «суспільної» власності, однак внесла у функціонування господарства суттєві ринкові елементи. Це на декілька років забезпечило Угорщині динамічний розвиток порівняно з іншими комуністичними країнами. Помітно підвищився життєвий рівень населення.
Москва підозріло ставилася до угорської реформи, вбачаючи у ній небезпечну «єресь», і під тиском радянських керівників Я. Кадар у 1973 р. змушений був значно звузити рамки задуманих перетворень. У результаті економічне становище країни поступово, але невпинно погіршувалось, загострилися соціальні проблеми. Така ситуація тривала до другої половини 80-х років. Керівництво розробляло різні програми, спрямовані на подолання труднощів, проте очікуваного ефекту вони не давали. Були потрібні глибокі структурні перетворення.

Запис опублікован 24 Январь 2011 о 13:55 в категорії: Угорщина.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.