За підрахунками дослідників, у Румунії проживає 250-300 тис. українців. У Південній Буковині (Сучавський повіт) і Марама-рощині (Марамуреський повіт) вони є корінним населенням. Крім того, українці проживають у Банаті (південний захід) і Добруджі (південний схід країни). Українське населення - це здебільшого селяни. У довоєнній Румунії будь-які прояви українського національного життя зазнавали переслідувань. У перше повоєнне десятиліття чимало було зроблено у справі відродження української культури та освіти. Були організовані школи з навчанням українською мовою, створено українські клуби, бібліотеки, колективи художньої самодіяльності. Видавали україномовну літературу й пресу. Такі ж умови було створено й для інших національних меншин.
З другої половини 50-х років національна політика румунського комуністичного режиму стала змінюватись у напрямі асиміляції нерумунського населення. Поступово було ліквідовано українське шкільництво й культурні осередки. Це, а також масова міграція української сільської молоді до міст сприяло денаціоналізації української людності. Становище українців стало змінюватись на краще після повалення комуністичного режиму. Вже наприкінці 1989 р. було
створено Союз українців Румунії - громадську організацію, що має представляти інтереси українського населення. Виходить газета «Вільне слово», українською мовою видаються Журнали, книжки. У румунських школах є класи з викладанням українською мовою.
Більшість українців Румунії за віросповіданням - православні, належать до Румунської православної церкви. У м. Сігеті створено український вікаріат, який опікується розв’язанням релігійних проблем.

Запис опублікован 24 Январь 2011 о 16:45 в категорії: Румунія.

Лишити коментар

Ви повинні Війти, щоб лишити коментар.