9
Мар

Про сайт

Автори:
БУРАКОВ Ю.В. (розділ 4; розділ 4 – Країни Азії і Африки; розділ 7);
КИПАРЕНКО Г.М. (розділ 1 – Світ у другій половині 20 ст.; розділ 2 – США; розділ 3 – Велика Британія, Німеччина; розділ 5; розділ 6 – Країни Латинської Америки);
МОВЧАН С.П. (розділ 1 – Друга світова війна; розділ 8; навчально-методичні матеріали).

Всесвітня історія: новітні часи: Підручник для 11-го класу. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Генеза, 2006. – 416 с.: іл.

Ідея сайту: Patriot)_UA)

Ідея тематики:
Mil@n

Новые разделы: